Werkwijze

PEAK pensioenservices maakt onderscheid tussen pensioenadvies- en beheerwerkzaamheden.
 
Advieswerkzaamheden hebben betrekking op o.m. de opstart of wijziging van een pensioenregeling, de verlenging en vergelijking van een pensioenuitvoeringsovereenkomst, een BPF onderzoek, informatiesessies richting werknemers en advies bij fusies en overnames.
 
Voorafgaand aan een adviestraject geeft PEAK een prognose af van de te verwachte advieskosten. De client heeft vervolgens de mogelijkheid om te kiezen voor facturatie op urendeclaratie of op basis van een vaste prijsafspraak (fixed fee). 
 
Beheerwerkzaamheden bestaan uit het administratief polisbeheer van een pensioencontract van een werkgever bij een pensioenuitvoerder. PEAK controleert de pensioenadministratie van de pensioenuitvoerder en is aanspreekpunt voor de werkgever en de werknemers bij vragen omtrent de inhoud van de pensioenregeling. Jaarlijks  wordt de pensioenregeling gescreend op wetgeving, recente jurisprudentie en productontwikkelingen. Eenmaal per 2 jaar wordt met de werkgever een gesprek ingepland om de pensioenactualiteit te bespreken en de pensioenregeling te evalueren.
 
Daarnaast verzorgt PEAK de intakegesprekken voor nieuwe werknemers ter introductie van de pensioenregeling.
 
In een dienstverleningsovereenkomst worden de beheerafspraken tussen PEAK en de werkgever duidelijk vastgelegd. Meer informatie over de werkwijze treft u aan in de tarievenlijst.

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een mail info@peakpensioenservices.nl
of bel (0493) 44 10 15 voor
een afspraak.