Werknemers

U bent werknemer en u heeft vragen met betrekking tot uw pensioen.

 

PEAK brengt die vragen, samen met u, zorgvuldig in kaart. Wij zorgen er voor dat u weet wat uw regeling inhoud en dat u weet waar u recht op heeft.

 

Belangrijke adviesvragen voor iedere werknemer:

 

• Hoe lees ik mijn Startbrief en Uniform Pensioen Overzicht (UPO)?
• Waar mag ik op rekenen als ik met pensioen ga?

• Wat zijn de gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?

• Heb ik pensioenschade bij ontslag?

• Is waardeoverdracht verstandig?
• Blijven mijn nabestaanden goed verzorgd achter?

 

 

Werknemers Contactformulier

Werknemers Contactformulier

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een mail info@peakpensioenservices.nl
of bel (0493) 44 10 15 voor
een afspraak.